Zastupitelstvo


Zastupitelstvo obce Radňovice je sedmičlenné

Starosta:

Bc. Josef Dvořák
Místostarosta:

Ing. Miroslav Klement

Michal Klement

Ladislav Puškáš

Tomáš Smolík

Radek Trödler

Vojtěch Trödler