Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Radňovice je sedmičlenné

Starosta: Bc. Josef Dvořák
Místostarosta: Ing. Miroslav Klement
Michal Klement
Lenka Kocandová
Michal Košík
Tomáš Smolík
Radek Trödler