Zastupitelstvo


Zastupitelstvo obce Radňovice je sedmičlenné

Starosta:

Bc. Josef Dvořák
Místostarosta:

Ing. Miroslav Klement
Zastupitelé:

Ing. František Dvořák

Michal Klement

Ing. Bc. Radka Slámová

Radek Trödler

Božena Zajíčková